Петляя по Пиренеям

На Yamaha FJR1300, мото-4
Автор: