Вид на марину Изола.

Словения Изола. Izola.
Автор: