Пула (Pula). Панорама колизея.

Из 6 кадров.
Автор: