Закат на Балтике 2013

Закат на Балтике - вид от Зеленоградска
Автор: