На подходе к Гаварни

мото-4, Гаварни, Пиренеи
Автор: