Вид на Крузенштерн с барка Седов. 2008г.

Вид на Крузенштерн с барка Седов. 2008г.
Автор: