Stratocaster на ходу.

Stratocaster на ходу.
Катер Викинг-17
Автор: